Εγκαταστάσεις:

Mercedes-Benz Κουρτίδης

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Αφοί Κουρτίδη ΟΕ με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό εκτείνονται σε 2450 τ.μ. περιέχοντας:

• συνεργείο επιβατικών 6 ραμπών επισκευής
• συνεργείο φορτηγών 5 ραμπών επισκευής
• πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο φανοβαφείο
• Δυόροφη αποθήκη γνήσιων ανταλλακτικών
• Χώρο έκθεσης
• Πλυντήριο

Painthop
Painthop


Φανοποιείο / Βαφείο


Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Αφοί Κουρτίδη ΟΕ με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό εκτείνονται σε 2450 τ.μ. περιέχοντας:

• συνεργείο επιβατικών 6 ραμπών επισκευής
• συνεργείο φορτηγών 5 ραμπών επισκευής
• πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο φανοβαφείο
• Δυόροφη αποθήκη γνήσιων ανταλλακτικών
• Χώρο έκθεσης
• Πλυντήριο
Painthop
Painthop


Φανοποιείο / Βαφείο


Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Αφοί Κουρτίδη ΟΕ με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό εκτείνονται σε 2450 τ.μ. περιέχοντας:

• συνεργείο επιβατικών 6 ραμπών επισκευής
• συνεργείο φορτηγών 5 ραμπών επισκευής
• πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο φανοβαφείο
• δυόροφη αποθήκη γνήσιων ανταλλακτικών
• Χώρο έκθεσης
• Πλυντήριο
Painthop
Painthop


Φανοποιείο / Βαφείο


Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Αφοί Κουρτίδη ΟΕ με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό εκτείνονται σε 2450 τ.μ. περιέχοντας:

• συνεργείο επιβατικών 6 ραμπών επισκευής
• συνεργείο φορτηγών 5 ραμπών επισκευής
• πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο φανοβαφείο
• Δυόροφη αποθήκη γνήσιων ανταλλακτικών
• Χώρο έκθεσης
• Πλυντήριο